Slide 1

Slide 1

Slide 2

Slide 2

Slide 3

Slide 3

Slide 4

Slide 4

Slide 5

Slide 5

Church Constitution

CHURCH CONSTITUTION

 

of the

 

Isa-e Church Bangladesh

 

 

INTRODUCTION OF ISA-E CHURCH BANGLADESH


  1. OUR FAITH.

 

  1. THE VOCATION OF CHURCH AND CONDREGATION

 

  1. THE LIFE OF CONGREGATION AND CHURCH.

  1. THE ORDER OF THE CHURCH.                                                                         

                                                                                                                               

   For PDF- Click Here

 
  ©Isa-e Church Bangladesh